Par mums


  LMVUA - mēs par veselīgiem uzņēmumiem veselīgā ekonomikā!

  par lmvu
  Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija darbojas kopš 2013.gada un apvieno apm. 50 mazos un vidējos uzņēmumus no dažādām nozarēm no visas Latvijas. Biedrības mērķi ir:

  - Latvijas uzņēmējdarbības vides sakārtošana,

  - uzņēmumu attīstības veicināšana, izglītošana un konkurētspējas paaugstināšana,

  - priekšlikumu izstrāde likumdošanas un politikas plānošanas dokumentu pilnveidošanai, asociācijas iebildumu aizstāvēšana publiskās pārvaldes institūcijās un Saeimā

  - mazo un vidējo uzņēmumu ekonomisko, finansiālo un juridisko interešu aizstāvēšana.

  Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija saviem biedriem nodrošina veselības apdrošināšanas polises. Tāpat biedriem tiek nodrošināta iespēja piedalīties dažādos vebināros bez maksas.

  Asociācija ir pievienojusies Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memorandam un Rīgas pilsētas pašvaldības un nevalstisko organizāciju sadarbības memorandam. Asociācijas valdes priekšsēdētāja Anna Ozola ir Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomes locekle, kā arī Eiropas Savienības fondu 2021. - 2027. gada plānošanas perioda uzraudzības komitejas locekle.

  Asociācija ir arī Latvijas Tirdzniecības un rūpniecības kameras biedrs, kur ņem aktīvu dalību dažādu būtisku jautājumu izskatīšanā.

  Asociācijas pārstāvis piedalās Saeimas komisiju sēdēs. Asociācija apkopo biedru viedokli un sniedz atzinumus publiskās pārvaldes institūcijām par dažādiem politikas plānošanas un normatīvo aktu projektiem un piedalās sēdēs savu iebildumu aizstāvēšanai. Biedrības biedriem tiek nodrošināta iespēja tikties ar vadošajām valsts pārvaldes amatpersonām un politiķiem, lai noskaidrotu sev būtiskus jautājumus.

   


  © 2023 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija