Notiek kārtējā RD NVO memoranda padomes sēde

    kartejanvosedeŠodien, 2021.gada 17.decembrī, notika Rīgas domes NVO memoranda padomes kārtējā sēde, kurā piedalījās arī Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētāja Anna Ozola. Tika diskutēts par sniega tīrīšanas uz ietvēm problemātiku, tika prezentēts Rīgas domes budžets 2022. gadam, apspriesta līdzdalības budžeta pilnveidošana, runāts par pagaidu pārstāvja deleģēšanu Rīgas pašvaldības Stratēģijas ieviešanas padomē, kā arī diskutēts par memoranda padomes nolikuma pilnveidojumiem.

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija