Tiek prezentēts LU pētījums par MVU digitalizāciju

    2mvudig021.gada 14.oktobris. Šodien Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes locekle Anna Ozola piedalījās LTRK Mazo un vidējo uzņēmumu padomes (MVU) sēdē, kur tika prezentēts Latvijas Zinātnes padomes finansēts LU pētījums par MVU digitalizāciju un apspriests plānotais atbalsts no Atveseļošanās plāna digitālās transformācijas īstenošanai Latvijā.
    Digitālā transformācija ir uzskatāma par progresa virzītāju, kas spēj ietekmēt visas ekonomikas nozares. Diemžēl, Latvijas MVU būtiski atpaliek digitalizācijā no lielajiem uzņēmumiem. Tāpat aptaujas rezultāti rāda, ka MVU lielākais šķērslis ir atbilstoša finansējuma trūkums, kā arī cilvēkkapitāla pieejamība un iespējas. Tāpēc, lai īstenotu digitālo transformāciju, Latvijas MVU sagaida valsts atbalstu, un, jo mazāks ir uzņēmums, jo lielāks atbalsts tam ir nepieciešams.

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija