Notikusi kārtējā Rīgas domes NVO memoranda padomes sēde

    2021.gnvosedeada 16.septembrī notika kārtējā Rīgas domes un NVO memoranda īstenošanas padomes sēde, kurā piedalījās padomes locekle un Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes locekle Anna Ozola. Sēdē tika diskutēts par padomes darba uzlabošanu un padomes pārstāvju deleģēšanu darbam Rīgas domes konsultatīvajos mehānismos. Sēdes laikā "Providus" vadošā pētniece Agnese Frīdenberga dalījās ar savu vērtīgo pieredzi un sniedza savu viedokli par padomes funkcijām, savukārt mēra padomnieks Rasmuss Geks uzstājās ar prezentāciju. Sēdes laikā tās dalībnieki nonāca pie visām pusēm pieņemama konceptuālā risinājuma padomes funkcijām.

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija