Saeimas Tautsaimniecības komisija skata PIL grozījumus

    pil2021.gada 7.septembrī Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes locekle Anna Ozola piedalījās Saeimas Tautsaimniecības komisijas sēdē, kurā bija paredzēts izskatīt grozījumus Publisko iepirkumu likumā (PIL) pirms likumprojekta izskatīšanas Saeimas 2.lasījumā.
    Uzskatām, ka ir jāatstāj vecā PIL redakcija, kas paredz norādīt tikai tos apakšuzņēmējus, kuru darbu vai pakalpojumu vērtība ir vismaz 10% un izslēgšanas iemeslu pārbaude veicama tikai šiem apakšuzņēmējiem. Neviens uzņēmējs nespēs sagatavot piedāvājumu, uzrādot pilnīgi visus darbos paredzētos apakšuzņēmējus, piedevām esot pārliecinātam, ka uz kādu no viņiem nebūs attiecināms kāds no izslēgšanas noteikumiem. Tāpat uzņēmēju rokās nav instrumentu, kā šādu pārliecību ar garantiju no apakšuzņēmēja iegūt. Piedevām šādu pārbaužu veikšana ievērojami palielinās administratīvo slogu un radīs papildus izmaksas, kas ir īpaši kritiski mazajiem uzņēmumiem, kuru resursi ir ierobežoti. Tādējādi, samērīga bija iepriekšējā PIL redakcija par uzrādāmajiem apakšuzņēmējiem virs 10% apjoma.
    Tāpat iebilstam pret to, ka ar grozījumiem tiek paplašinātas pasūtītāja tiesības izslēgt pretendentu ne tikai par saviem lauztajiem līgumiem, bet arī par citu pasūtītāju lauztajiem līgumiem ar konkrēto pretendentu, kā arī ka šis nosacījums piemērojams neatkarīgi no tā, kādā statusā konkrētā persona piedalījusies konkrētajā līgumā. Turklāt pasūtītājam nav pienākuma meklēt vai pieprasīt konkrētu informāciju, pasūtītājs izslēgšanas iemeslu esamību vērtē tikai, ja tā rīcībā ir minētā informācija. Uzskatām, ka šādi grozījumi ir nesamērīgi un ļoti subjektīvi vērtējami no Pasūtītāja puses. Pirmkārt, šeit noteikti būtu svītrojami apakšuzņēmēji, jo pretendenti ne vienmēr var būt informēti par visiem norādīto apakšuzņēmēju līgumsaistību izpildēm (vai nav bijuši lauzti līgumi). Otrkārt, būtu jāprecizē, tieši kādi dokumenti var būt par pamatu izslēgšanas nosacījumu iestāšanai par iepriekš lauztiem līgumiem.

     

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija