MVU var pieteikties līdzfinansējumam intelektuālā īpašuma aizsardzībai

    patenti2021.gada 1. jūlijā atklāts jau ceturtais pietiekšanās posms līdzfinansējuma saņemšanai MVU atbalsta fonda “Idejas stiprākam uzņēmumam” ietvaros. Pieejamie atbalsta veidi MVU – 50% līdzfinansējums preču zīmes vai dizainparauga pieteikumam un 75% līdzfinansējums intelektuālā īpašuma priekšizpētei.
    Papildus informācija: https://lvportals.lv/dienaskartiba/330027-latvijas-mazie-un-videjie-uznemumi-sekmigi-veicina-savu-attistibu-ar-fonda-idejas-stiprakam-uznemumam-atbalstu-2021?fbclid=IwAR25-tmAC-b7e-GZnCmK9_TuthBglnyAIOKvhpGX6czhsaMHAjXhDGm4ShY

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija