Varam mācīties no Lietuvas uzņēmējdarbības veicināšanai

    lietuva
    2021.gada 17.marts. LZA Ekonomikas institūta pētījumā secināts, ka Lietuvā atbalsts uzņēmējdarbībai strādā efektīvāk. Lai gan Latvijā iedzīvotāju skaits ir mazāks, uzņēmējdarbības atbalsta organizāciju skaits ir daudz lielāks, atbalsta sniegšana ir sadrumstalotāka un ar zemu efektivitāti.
    Sīkāk: https://www.lsm.lv/raksts/zinas/ekonomika/ko-varam-macities-no-lietuvas-uznemejdarbibas-veicinasanai.a397025/?fbclid=IwAR0MkP9zwisc6ieq1QGU0URrwa1mszLq6Z5z31JwBhjmcw3sxHLNw3Nmn0k

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija