Parakstīts NVO sadarbības memorands ar Rīgas domi

    ligumsn
    Šodien, 2021.gada 24.februārī, Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas pārstāve Anna Ozola parakstīja Rīgas domes un NVO sadarbības memorandu!
    Memoranda ietvaros ir paredzēts veicināt nevalstisko partneru aktīvu līdzdalību lēmumu pieņemšanā un īstenošanā, attīstīt pastāvīgu partnerību, un īstenot kopīgus projektus. Kopumā memorandam pievienojušās apm. 190 nevalstiskās organizācijas.
    Ceram uz tālāku veiksmīgu sadarbību ar Rīgas pašvaldību!

    © 2023 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija