MVU ir ierobežota pieeja finansējumam

    22.032021.gada 22.marts. Saskaņā ar Eiropas Investīciju bankas ziņojumu par 2019.gadu, 14% no visiem uzņēmumiem Latvijā 2019.gadā varēja uzskatīt par ierobežotiem finanšu līdzekļu pieejamības ziņā, kas ir daudz lielāka daļa, nekā vidēji ES (6%). Aizdevumu atteikumus saņēmusi vairāk nekā puse no kopējā uzņēmumu īpatsvara ar ierobežotu finanšu pieejamību. Mikro un maziem uzņēmumiem bija daudz lielāka iespēja, ka pieeja finansējumam būs ierobežota, nekā tas bija vidējiem un lieliem uzņēmumiem (24% pret 9%). Tādējādi valstiskā līmenī ir jāveicina MVU pieeja finansējumam

    Pilns ziņojuma teksts

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija