Valdes priekšsēdētāja piedalās Briselē konferencē "InvestEU: Financing Europe's Future"

    2024.gada 23.janvāris. Šodien Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētāja Anna Ozola Briselē piedalās Eiropas Komisijas konferencē "InvestEU: Financing Europe's Future", kurā tiek apspriesti InvestEU programmas piedāvātās iespējas, partneru un saņēmēju pieredze. Programmas ietvaros atbalstu var saņemt arī mazie un vidējie uzņēmumi ES galvenajām politikas prioritātēm, piemēram, zaļajai un digitālajai pārejai, inovācijai un sociālajiem ieguldījumiem un prasmēm.

    1 BRIS2 BRIS3 BRIS

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija