Mūsu pārstāve ievēlēta Rīgas mēra NVO padomē!

    07042021.gada 7.aprīlī noslēdzās balsojums par pārstāvjiem Rīgas domes un nevalstisko organizāciju sadarbības memoranda īstenošanas padomē. Memoranda mērķis ir veicināt sabiedrības iesaistīšanu lēmumu pieņemšanā Rīgas pašvaldībā un padome kā konsultatīva institūcija sekmēs šo mērķu sasniegšanu. Kopā padomē ir 9 vietas un vienu no tām ir ieguvusi Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes locekle Anna Ozola. Balsošanai tika izvirzīti 22 pretendenti un kopumā nobalsoja 68 nevalstiskās organizācijas. Padomi vada Rīgas mērs un tās sastāvā ietilpst arī septiņi domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji. Ievēlēto nevalstisko organizāciju pārstāvju pilnvaru termiņš ir līdz 2023.gada 30.aprīlim. Ir būtiski, ka padomē ir pārstāvēti mazie un vidējie uzņēmumi, jo vairāk nekā puse (51.09%) no visiem uzņēmumiem reģistrēti Rīgā un vēl 20.09% Pierīgā. Piedaloties NVO padomē, būs iespējams sekot līdzi, lai domes īstenotā politika un pieņemtie lēmumi būtu maksimāli atbalstošie uzņēmējdarbības īstenošanai Rīgas pilsētā, jo īpaši attiecībā uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem.

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija