LMVUA valdes priekšsēdētāja ievēlēta RD NVO padomē

  2023.gada 22.maijs. Ir noslēgusies balsošana par Rīgas domes un NVO sadarbības memoranda padomes locekļu kandidātiem. Ar prieku paziņojam, ka par padomes locekli atkārtoti ir ievēlēta mūsu asociācijas valdes priekšsēdētāja Anna Ozola. Annas Ozolas pilnvaru termiņš būs 2 gadi.

  Memorandu ir parakstījušas 220 NVO. Padomes sastāvā darbojas Rīgas domes priekšsēdētājs, septiņi Rīgas domes pastāvīgo komiteju priekšsēdētāji un deviņi sadarbības memorandu parakstījušo NVO pārstāvji. Memoranda padomes locekļiem kā deleģētajiem pārstāvjiem ir iespēja līdzdarboties dažādos pašvaldības politikas plānošanas un lēmumu pieņemšanas mehānismos.
   
  Novēlam Annai Ozolai veiksmīgu darbību padomes darbā!

  Mana foto ar karti fonā cut

  © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija