Notikusi tikšanās ar OECD par Vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem

    2023.gada 16.marts. Vakar, 15.martā mūsu valdes priekšsēdētāja Anna Ozola Ārlietu ministrijā piedalījās sapulcē ar OECD pārstāvjiem par OECD Vadlīnijām multinacionālajiem uzņēmumiem, kā arī par Latvijas Nacionālā kontaktpunkta funkcijām OECD vadlīniju ieviešanai. Vadlīnijas definē sociāli atbildīgas un videi nekaitīgas korporatīvās uzvedības standartus un nosaka strīdu risināšanas procedūras starp korporācijām un kopienām vai indivīdiem, kurus negatīvi ietekmē korporatīvās darbības. Arī mazie un vidējie uzņēmumi tiek aicināti pēc iespējas ievērot Vadlīnijas. Papildus informācija: https://www.mfa.gov.lv/lv/latvijas-nacionalais-kontaktpunkts-oecd-vadliniju-ieviesanai?utm_source=https%3A%2F%2Fwww.google.com%2F&fbclid=IwAR1fD43Cu9XnCAoA8iV5zU578oTeiotTwDmtv2jReyfXA6FBC9cV15Le5VM

    AM

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija