LMVUA iesniegusi komentārus par Atveseļošanās plānu

    23.022021.gada 23.februārī Latvijas mazo un vidējo uzņēmumu asociācija nosūtīja Ekonomikas ministrijai, Finanšu ministrijai, Saeimas Tautsaimniecības komisijas un Ilgtspējīgas attīstības komisijas deputātiem savus priekšlikumus par Latvijas Atveseļošanas un noturības mehānisma (ANM) plāna projektu. Latvijā 99% ir mazie un vidējie uzņēmumi (MVU) un tie nodarbina apm. 64% darbinieku no visiem Latvijas uzņēmumos strādājošajiem. Līdz ar to ir svarīgi atbalstīt šo sektoru Covid-19 krīzes laikā un pēc tās. Šobrīd ANM plānā uzņēmējdarbībai ir paredzēta maza finanšu daļa, to ir nepieciešams palielināt, jo īpaši aktivitātēm, kas tieši vērstas uz mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Ir jāparedz finanšu instrumenti MVU operatīvi pieejama īstermiņa un ilgtermiņa finansējuma nodrošināšanai.

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija