Nosūtam priekšlikumus Valdības deklarācijai

  Pic Valdibas deklaracija

  2022.gada 10.novembris. Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija šodien ir nosūtījusi koalīcijas partijām savus priekšlikumus Valdības deklarācijai. Priekšlikumi:
  1. Viena līdz divu gadu laikā izstrādāt un ieviest vienkāršu, samaksājamu, un viegli administrējamu nodokļu režīmu mikro uzņēmumiem.
  2. Samazināt darbaspēka nodokļus, tādējādi nodrošinot konkurētspēju Baltijā.
  3. Palielināt finansējumu zinātnei, pētniecībai, inovācijām, kā arī augstākajai izglītībai.
  4. Paaugstināt valsts pārvaldes procesu efektivitāti. Ieviest Valsts kontroles pēc-revīzijas grafikā (24.01.2022. Nr. 2.4.1-28/2020/IET/1) norādītos ieteikumus.
  5. Uz noteiktu laiku (1-2 gadi) samazināt PVN likmi elektroenerģijai, siltumenerģijai, dabasgāzei, degvielai, lai atbalstītu uzņēmumus enerģētikas krīzes pārvarēšanā.
  6. Paredzēt atbalstu energoresursu izmaksu pieauguma kompensācijai visiem uzņēmumiem, ne tikai energoietilpīgiem uzņēmumiem. Atbalsta pasākumus veikt horizontāli visiem uzņēmumiem, samazinot elektrības sadales izmaksas, OIK, PVN, nevis veikt pārdali subsīdiju formā.
  7. Novērst konkurences kropļošanu, publiskajai pārvaldei iesaistoties komercdarbībā.
  8. Izvērtēt terminētu PVN samazinājumu pārtikai, piem., uz 6 mēnešiem vai 1 gadu vai līdz Ukrainas kara beigām.

   

  © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija