Apspriež Interešu pārstāvības atklātības likumu

    Ekrānuzņēmums 192022.gada 26.oktobris. Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētāja Anna Ozola šodien piedalās Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes sēdē, kur tiek sniegta informācija par nesen pieņemto Interešu pārstāvības atklātības likumu, kas nākotnē noteiks kārtību NVO interešu pārstāvniecībai publiskajā sektorā

    © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija