Tikšanās ar IUB vadītāju A.Lapiņu

  Majaslapai2022.gada 21.aprīlis. Šodien Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas valdes priekšsēdētāja Anna Ozola piedalās LTRK Publisko iepirkumu likuma komitejas sēdē, kur notiek diskusija ar Iepirkumu uzraudzības biroja (IUB) vadītāju A.Lapiņu. Ar IUB vadītāju plānots pārrunāt sekojošus jautājumus:

  - kā IUB redz indeksācijas iespējas līgumos un cenu pārskatīšanu? (tai skaitā nacionālā un ES regulējuma ietvaros);
  - nepārvaramas varas apstākļu definēšana. Kā IUB vērtē force majeure izziņu standartizāciju iepirkumos (ne normatīvā regulējuma līmenī)?;
  - kā IUB vērtē atkāpšanos no iepirkumu līguma priekšmeta, ja nevar izpildīt vairs sākotnējās saistības? (fleksibilitātes robežas. Vai risināt? Kā risināt?);
  - vai IUB ieskatā ir problēma ar piedāvājuma vērtēšanas termiņiem?
  - labā prakse iepirkumu veicēju kvalifikācijas celšanai (vai IUB vērtē un seko līdzi piemēriem ārzemēs?);
  - IUB viedoklis par apspriedēm ar piegādātājiem. Kā iedrošināt pasūtītājus veikt apspriedes?
  - pieņemto Publisko iepirkuma likuma grozījumu vadlīniju izstrāde (laika rāmis un plānotās aktivitātes).

   

  © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija