LMVUA komentē Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģiju

  10.11
  2020.gada 10.novembrī Ministru kabinets apstiprināja Ekonomikas ministrijas sagatavoto informatīvo ziņojumu "Ēku atjaunošanas ilgtermiņa stratēģija". Vairāki Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācijas iebildumi ir tikuši ņemti vērā stratēģijas izstrādē, piem., attiecībā uz nepieciešamību sadarbībā ar starptautiskajām finanšu institūcijām izveidot inovatīvu finansēšanas shēmu ar multiplikatora efektu, lai būtu iespējams piesaistīt vairāk finanšu resursu daudzdzīvokļu māju renovācijai; finanšu atbalsta mehānisma izveidi zemu ienākumu dzīvokļu īpašniekiem, kuri piedalās renovācijā, nodrošinot to maksātspēju; sadarbības stiprināšanu ar Rīgas pašvaldību, paredzot ieviest pasākumus, kas veicinātu daudzdzīvokļu ēku atjaunošanu, jo Rīgā ir nepieciešams neatliekami renovēt apm. 6000 daudzdzīvokļu māju un līdzšinējais ēku atjaunošanas temps ir lēns; efektīvas informācijas kampaņas nepieciešamību u.c. Sarunās ar Ekonomikas ministriju asociāciju pārstāvēja Anna Ozola.

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  © 2024 Latvijas Mazo un vidējo uzņēmumu asociācija